Hiện nay Công ty TNHH ô tô xe máy Vinamotor Việt Nam đang thực hiện và lưu hành 2 loại thẻ ưu đãi dành cho khách hàng:

  • Thẻ Ưu Đãi ” VIP”
  • Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng mua xe mới tại các cửa hàng thuộc Hệ thống Vinamotor Việt Nam.
  • Thời gian áp dụng: Thời gian sử dụng 6 tháng kể từ ngày phát hành.
  • Số lần: 1 lần dành cho 1 khuyến mãi.
  • Thẻ Ư Đãi Thường
  • Đối tượng áp dụng: Dành để tặng cho khách hàng tham gia các chương trình sự kiện của Hệ thống Head Vinamotor Việt Nam.
  • Thời gian áp dụng: Thời gian 6 tháng kể từ ngày phát hành thẻ.
  • Số lần: 1 lần cho 1 khuyến mãi và được thu hồi tại Head.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhận báo giá

×
Loại xe *
Họ tên *
Số điện thoại *
Địa chỉ