Dịch vụ khách hàng

Giá xe & Chi phí

Giá dưới đây là Giá Bán Lẻ Đề Xuất (GBLDX) đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX không bao gồm các loại thuế và khoản phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mại kèm theo.

Phiên bản Camo
Liên hệ
Phiên bản Đen mờ
Liên hệ
Phiên bản Đường đua
Liên hệ
Phiên bản Thể thao - Phanh ABS
Liên hệ
Phiên bản Thể thao - Phanh thường
Liên hệ
Phiên bản Giới hạn ( mới )
Liên hệ
Wave Alpha 110cc
Liên Hệ
Phiên bản Phanh cơ, vành nan hoa
Liên hệ
Phanh đĩa vành nan hoa
Liên hệ
Phiên bản Phanh đĩa, vành đúc
Liên hệ
Thể thao - Phanh đĩa, vành đúc
Liên hệ
Tiêu chuẩn - Phanh đĩa, vành nan hoa
Liên hệ
MSX 125cc
Liên Hệ
Vision (Phiên bản Cá tính)
Liên hệ
Phiên Bản Cao Cấp
Liên hệ
Phiên bản Đặc biệt
Liên hệ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Liên hệ
PCX 125cc
Liên hệ
PCX 150cc
Liên hệ
Honda SH mode 125cc
Liên Hệ
SH 125i phanh CBS
Liên hệ
SH 125i phanh ABS
Liên hệ
SH 150i phanh ABS
Liên hệ
SH 150i phanh CBS
Liên hệ
SH300i ABS
Liên Hệ
Phiên bản Tiêu chuẩn
Liên hệ
Phiên bản Cao cấp
Liên hệ
Phiên bản Đen Mờ
Liên hệ
Air Blade 125 - Phiên bản Đặc biệt
Liên hệ
Air Blade 125 - Phiên bản Tiêu chuẩn
Liên hệ
Air Blade 150 - Phiên bản Tiêu chuẩn
Liên hệ
Air Blade 150 - Phiên bản Đặc biệt
Liên hệ
Phiên bản vành nan hoa
Liên hệ
Phiên bản vành đúc
Liên hệ
Màu sắc tiêu chuẩn
18,700,000 VNĐ
Màu sắc khác
18,990,000 VNĐ

hotline

Gọi để được tư vấn về sản phẩm, dịch vụ:

Đăng ký nhận bản tin

Những thông tin về sản phẩm mới, sự kiện và khuyến mãi