Dầu nhớt

Bình điện

Séc măng, Pit tông, Trục khuỷu

Săm lốp

Bộ nhông xích

Gương chiếu hậu

Đèn pha

Má phanh

Nước làm mát

Tấm lọc gió